arriba

 
Blanco

ANPA

Os pais son os primeiros responsables da educación dos seus fillos. O Colexio é un medio para que a poidan realizar, pero a misión dos pais é insubstituíble. Eles forman, xunto cos alumnos, cos profesores e persoal non docente, a Comunidade Educativa. Dentro dela agrúpanse na Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA). A súa misión é suxerir, potenciar, organizar e colaborar nas accións do Colexio encamiñadas á Educación integral dos seus fillos/as.

Membros da ANPA

Presidenta. Ana María Docobo Fernández 

Vicepresidenta. Ana Belinda Sanjurjo Reigosa

Secretaria. Belén Santamarina Quintana

Tesoreira. Verónica Aramburu Vilariño

Vogal. Juan Antonio García Martínez

Vogal. María Dolores Tojo GarcíaCorreo electrónico: anpascjribadeo@gmail.com