arriba

 
Blanco

ANPA

Os pais son os primeiros responsables da educación dos seus fillos. O Colexio é un medio para que a poidan realizar, pero a misión dos pais é insubstituíble. Eles forman, xunto cos alumnos, cos profesores e persoal non docente, a Comunidade Educativa. Dentro dela agrúpanse na Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA). A súa misión é suxerir, potenciar, organizar e colaborar nas accións do Colexio encamiñadas á Educación integral dos seus fillos/as.

Membros da ANPA:


Presidenta: Mª Visitación Docobo López

Vicepresidenta: Ana Belinda Sanjurjo Reigosa

Secretaria: Marta Álvarez Martínez

Vicesecretaria: Mª Elena Torrecilla Fernández del Viso

Tesoureira: Mª Adela Fernández Rañón

Vocagais:

Alberto Moledo Losada

José Miguel García Mosquera