arriba

 
Blanco
PortadaseparatorPersoasseparatorProfesorado

Profesorado

O Claustro de Profesores, presidido pola Directora Titular, está formado por todo o profesorado que imparte materias curriculares así como pola orientadora. As súas responsabilidades son: planificar, analizar, valorar e tomar decisións sobre os aspectos docentes nos que todos están implicados.

O Claustro do Colexio Sagrado Corazón está formado por un grupo de profesionais que, dedicados e comprometidos co Carácter Propio do noso centro, traballan nun clima de harmonía, procurando en todo momento a calidade e a mellor formación para todo o noso alumnado.


Titores e titoras:


Educación Infantil


4º A.- María del Mar Fariña Gómez

4º B.- Judit Fernández García

5º A.- Estefanía García Romero

5º B.- Mónica González Pérez

6º A.- Ana Isabel Taboada Rico

6º B.- Mª José Carriquí Cabodevila


Educación Primaria

1º A.- Ana Isabel Rañón García

1º B.- María Valentina Janeiro Palmeiro

2º A.- Alexandra Ferrer Galbán

2º B.- Mª Graciela Rolle Sampedro

3º A.- David Cabaleiro Pérez

3º B.- Mª Julia González Pérez

4º A.- Carmen María Parapar Arias

4º B.- Carmen Rodríguez Cancelo

5º A.- Alejandro Pena Fernández

5º B.- Mª Beatriz García Fernández

6º A.- Ángel Enrique Lastra López

6º B.- María Luisa Ónega Legaspe


Educación Secundaria

1º A.- Mª Jesús Álvarez Fernández

1º B.- Elsa Álvarez Piñeiro

2º A.- Mª Mercedes Eiros Arias

2º B.- María Castaño Díaz

3º A.- María José Fernández Castañal

3º B.- Patricia Pereira Correa

4º A.- Isabel Fernández González

4º B.- Begoña Sanjurjo Santar


Profesorado non titor


Francisco Javier Rodríguez Veiga (Director)

Mª Montserrat Vivero Basanta (Xefa de estudos)

Lidia Lamas Carreira (Orientadora)

Purificación García González (Titular)

Patricia Campo Rey

Mª del Carmen de la Cuétara González

Sandra Murias Borrajo

Alexandre Pérez Vigo

Irma Prieto Penas

Josefina Rodríguez Fraguela

José Ramón Rodríguez García

José María Rodríguez Saavedra

Rocío Sal Vázquez

Marta Sierra López