arriba

 
Blanco

Pastoral

 img#60220

A Pastoral nos Centros Educativos Vicencianos enténdese como a plataforma para impulsar e revitalizar a identidade evanxelizadora vicenciana en toda a nosa acción educativa.

É por iso, que nós, máis que falar de Pastoral na Escola, queremos falar dunha ESCOLA EN PASTORAL e por tanto, é o noso desexo implicar a toda a Comunidade Educativa na Acción Pastoral do Centro para conseguir a formación integral dos nosos alumnos/as mediante a vivencia dos valores evanxélicos, cultivando actitudes evanxélicas de compasión, empatía, tenrura, solidaridade..., profundando e avivando a celebración da eucaristía e traballando a competencia espiritual co noso alumnado.

Queremos que a nosa Comunidade Educativa se caracterice principalmente por desenvolver conductas humanizadoras que nazan de decisións fundamentais e libres que logren trascender máis alá do aparente.


Traballamos a Pastoral desde:


• Área de Relixión

• Titorías con Alumnos

• Titorías con Pais

• Atención á Diversidade

• Celebracións

• J.M.V.

• Colaboración coa Parroquia

Educación en valores

Cada ano, as Provincias das Fillas da Caridade de España, comparten un mesmo obxectivo para todos os Centros Educativos Vicencianos.

Este obxectivo educativo é unha chamada á procura persoal daquilo que nos enriquece, unha mirada positiva desde a que implicarnos na realidade do noso mundo e continuar transformándoo.

Cada un destes valores trabállanse anualmente a través das Xornadas de Sensibilización co alumnado e nas titorías con alumnos e familias.


Actividades programadas no centro:


• Almorzo Solidario

• Campañas Solidarias

• Formación do profesoradoJMV (Juventudes Marianas Vicencianas)


Nuestro Centro ofrece acompañamiento a todos los alumnos en su proceso de maduración en la Fé a través de asociaciones de pastoral juvenil, especialmente JMV, a la que pertenecen muchos de los alumnos y antiguos alumnos del Centro.


Qué é JMV?

Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) é unha Asociación Internacional, cuxo obxectivo é avivar os valores da vida cristiá para iluminar as realidades humanas e comprometerse na construción dunha sociedade máis xusta vivindo a solidariedade cos pobres.
No noso Colexio os grupos de JMV comezan a partir de 4º de primaria e están abertos a cantos nenos, adolescentes e mozos queiran participar.
As reunións teñen lugar fose do horario escolar.


Identidade da Asociación


• LAICAL: A nosa asociación está formada principalmente por mozos laicos, cunha presenza activa e transformadora no medio do mundo.

• ECLESIAL: O noso apostolado na Igreza realizámolo a través do testemuño, a evanxelización e o servizo directo entre los mozos e os pobres. 

• MARIANA: Nacemos por un desexo de María e ela ocupa un lugar fundamental como modelo no seguimento a Xesucristo.

• MISIONERA: En JMV sentímonos misioneiros, chamados a ser profetas e testemuñas do amor de Deus, na nosa sociedade e no "Terceiro Mundo".

• VICENCIANA: Como San Vicente, descubrimos a Xesucristo na vida dos pobres e somos conscientes de que o amor a Deus maniféstase no amor ao irmán.


Actividades de JMV


• Reunións semanais

• Obradoiros solidarios

• Convivencias a nivel de Centro, Zona, Provincial e Nacional

• Acampadas

• Campamentos de verán

• Lecer e tempo libre

• Saídas á natureza

• Encontros de Formación e oración para catequistas

• Pre-pascua e Pascua Rural e Xuvenil

• Celebracións e pasos de etapa

• Sacramentos (Eucaristía, Reconciliación e Confirmación)

• Campo de traballo

• Voluntariado Vicenciano

• Experiencias de Servizo e Misións


Acceso á páxina web de JMV