arriba

 
Blanco
PortadaseparatorOferta educativaseparatorEducación infantil

Educación infantil

 img#10711  img#10711


No Colexio Sagrado Corazón de Jesús ofrecemos a posibilidade de cursar o segundo ciclo, isto é de 3-6 anos, con dúas aulas para cada nivel.

Os nenos/as inician unha nova etapa de escolarización e nós (profesores, pais e alumnos) debemos adaptarnos, construír, caer e volvernos a levantar e, en especial, axudarnos e cooperar uns con outros. A finalidade da Educación Infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos/as.

Cada neno é un ser único, con características propias e un ritmo de evolución que pode ser moi diferente do resto dos nenos da súa idade. Con todo, hai uns aspectos evolutivos que habitualmente comparten e que desde o colexio tratamos de desenvolver:


Principais aspectos a desenvolver:

• Coñecemento do corpo.

• A coordinación motora, tanto grosa como fina.

• A autonomía.

• A construción da propia identidade.

• O proceso de socialización.

• A dimensión cognitiva.

• A linguaxe comprensiva.

• A linguaxe expresiva.


Ademais nesta etapa inícianse:

• A lectura e a escritura.

• O método de lecto-escritura é aberto e flexible


E trabállase:

• A discriminación auditiva.

• A asociación do son coa grafía.

• A discriminación visual.

• O trazado da letra.

• A inmersión no bilingüísmo.


En Educación Infantil contamos cunha profesora especialista en lingua inglesa que, diariamente e en sesións de media hora, a través de xogos e cancións, pon en contacto aos nenos coa primeira lingua estranxeira.

Nos niveis superiores da etapa (4 e 5 anos) tamén contamos coa axuda dunha auxiliar de conversa, que favorece que os nosos alumnos/as alcancen os obxectivos marcados pola especialista e axuda a que se expresen de forma espontánea en inglés.


As TIC

Todos os alumnos/as de Educación Infantil utilizan as tecnoloxías da información e comunicación axudando así a alcanzar os obxectivos.


Relixión Católica.

A educación relixiosa nesta etapa diríxese a afianzar e ampliar os distintos ámbitos de desenvolvemento do neno/a, preparándose para a relación con Deus Pai a través da linguaxe, o xogo e os símbolos. Neste espertar relixioso o importante é respectar o sagrado, achegarse á figura de Deus e comunicarse con El.