arriba

 
Blanco

Servizo de comedor

O centro dispon de cociña propia donde se elaboran diariamente todos os alimentos servidos no comedor, tendo como obxetivos:


• A satisfacción dos nenos.

• Ofrecer un servizo de calidade.


Dispoñemos ademáis dun serviczo de comedor para atender as necesidades das familias dado que, hoxe en día, resulta cada vez máis difícil conciliar os horarios de pais e fillos por múltiples razons. Por este motivo, o feito de que os nenos poidan comer no colexio é un factor de gran importancia.
Cabe destacar ademáis, o feito de que concibamos o servizo de comedor non só un lugar no que os nenos quedan a comer, senon que ó mesmo tempo se lles ofrece neste espazo unha educación en valores, promovendo actitudes positivas coma a salude e  a hixiene, a convivencia cos demáis, a responsabilidade e o ocio.


O servizo de comedor está xestionado pola empresa ALPRINSA. Os alimentos compranse directamente e elaboranse na propia cociña do Centro, permitindo un total control da calidade dos productos e do  proceso de elaboración dos pratos.

Determinados mensualmente por la empresa responsable e en colaboración cun equipo do centro, os menús do noso comedor garantizan en todo momento unha correcta variedade de comidas.Ademáis de entregar o menú en papel ós usuarios do comedor, estos son publicados no taboeiro de anuncios do colexio e en la página web, a fin de que las familias poidan complementar a alimentación  dos máis pequeños coas comidas na casa.

Todos os usuarios que o necesiten poderán solicitar unha dieta especial (alerxias, intolerancias..) para o que deberán aportar un xustificante médico.

Menú comedor curso 2020-2021:

Menú comedor 1º cuatrimestre