arriba

 
Blanco
PortadaseparatorPersoasseparatorProfesorado

Profesorado

O Claustro do Colexio Sagrado Corazón está formado por un grupo de profesionais que, dedicados e comprometidos co Carácter Propio do noso centro, traballan nun clima de harmonía, procurando en todo momento a calidade e a mellor formación para todo o noso alumnado.


Titores e titoras:


Educación Infantil


4º A.- María del Mar Fariña Gómez

4º B.- Judit Fernández García

5º A.- Estefanía García Romero

5º B.- Mónica González Pérez

6º A.- Ana Isabel Taboada Rico

6º B.- Mª José Carriquí Cabodevila


Educación Primaria

1º A.- Ana Isabel Rañón García

1º B.- María Valentina Janeiro Palmeiro

2º A.- Alexandra Ferrer Galbán

2º B.- Mª Graciela Rolle Sampedro

3º A.- David Cabaleiro Pérez

3º B.- María José Fernández López

4º A.- Carmen María Parapar Arias

4º B.- María Luisa Ónega Legaspe

5º A.- Ángel Enrique Lastra López

5º B.-Francisco Javier Rodríguez Veiga 

6º A.- Mª Julia González Pérez

6º B.- Carmen Rodríguez Cancelo

Educación Secundaria

1º A.- Mª Mercedes Eiros Arias

1º B.- María Castaño Díaz

2º A.- Cecilia de Lamas Rañón

2º B.- Elsa Álvarez Piñeiro

3º A.- Mª Montserrat Vivero Basanta


3º B.- Patricia Pereira Correa


4º A.- Isabel Fernández González


4º B.- Rocío Sal Vázquez  

Profesores no tutores


Purificación García González (Titular)

María José Fernández Castañal (Directora)

Begoña Sanjurjo Santar (Jefa de estudos)

Lidia Lamas Carreira (Orientadora)

Alba Rodríguez Fernández

Patricia Campo Rey

Mª del Carmen de la Cuétara González

Sandra Murias Borrajo

Irma Prieto Penas

José Ramón Rodríguez García

María Beatriz García Fernández

Marta Sierra López

Sandra María González Rodríguez

Tamara Estua Sante

Tamara López Méndez