arriba

 
Blanco
PortadaseparatorPersoasseparatorProfesorado

Profesorado

O Claustro do Colexio Sagrado Corazón está formado por un grupo de profesionais que, dedicados e comprometidos co Carácter Propio do noso centro, traballan nun clima de harmonía, procurando en todo momento a calidade e a mellor formación para todo o noso alumnado.


Titores e titoras: