arriba

 
Blanco
PortadaseparatorOferta educativaseparatorEducación secundaria

Educación secundariaA Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) é unha etapa fundamental na formación dos nosos alumnos, a nivel tanto persoal, psicolóxico como académico. O noso obxectivo fundamental é a formación integral e atención personalizada tanto aos alumnos como ás súas familias, así como nos valores que nos distinguen.


Buscamos a excelencia académica que cada alumno, segundo as súas capacidades e intereses, pode alcanzar. Apoiámolos e acompañámolos no seu camiño, de cara a un cada vez máis próximo e esixente futuro, de modo que poidan, formados como persoas, seleccionar con madurez entre as opcións que se lles ofrecen.


O noso profesorado


• Profesores especialistas de área con ampla experiencia docente

• Expertos en deseños de materiais didácticos

• Auxiliar de conversa de Inglés

• Coordinadores de Ciclo

• Coordinador Xeral de Etapa

• Profesores de apoio

Gabinete de Orientación Psicopedagóxica, o cal mantén un labor conxunto con toda a acción educativa, realizando:

• Traballo grupal e individual cos alumnos

• Traballo cos profesores

• Traballo cos pais do alumno

• Aplicación de probas

• Reunións cos pais colectivas e individuais

• Orientación persoal, académica profesional e vocacional.


Actividades

• Complementos curriculares (visitas a museos, exposicións, concertos, excursións culturais, asistencia a obras de teatro en cartel, participación en concursos didácticos)

• Animación á lectura coa presenza do autor/a de o libro de lectura proposto

• Cine-Forum

• Charlas de especialistas en diversos temas

• JMV

• Actividades deportivas