arriba

 
Blanco

Horarios

 
Secretaría

LUNS:                       10:00h a 12:00h    16:00h-17:00h

MARTES A VENRES:   10:00h a 12:00h


Dirección

Orientación (Atención ás familias con cita previa)


Horario alumnos:  

                    ENTRADA                  SAÍDA

Infantil          09:05h-09:10h          13:55h      entrada e saída por Secretaría

Primaria 
1º e 2º          09:00h-09:05h          14:00h      entrada e saída  por Secretaría

3º-4º-5º-6º   09:00h                     13:55h       entrada e saída pola porta do cine

ESO               08:30h                     14:00h      entrada e saída pola porta do cine